Jste zde:

Data protection

All you need to know about data protection

1. Obsah on-line nabídky
Autor nepřebírá žádnou záruku nad aktuálností, správností, úplností nebo kvalitou zveřejněných informací. Autor neručí za materiální nebo domnělé škody, které vznikly použitím, nebo naopak nepoužitím zde nabízených informací, respektive byly způsobeny užitím chybných a neúplných informací. Právní nárok by vznikl pouze v případě, pokud by zavinění ze strany autora bylo uznáno jako prokazatelně úmyslné nebo z hrubé nedbalosti.

Veškeré nabídky jsou volné a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo kompletní nabídku bez předchozího zvláštního oznámení měnit, upravovat, mazat nebo zveřejnění částečně či definitivně odstranit.

2. Odkazy a linky
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hyperlinky“), za které autor nenese odpovědnost, by právní nárok vznikal výhradně v případě, pokud by autor měl o nevhodných obsazích povědomí a bylo by technicky možné a přijatelné zamezit používání protiprávních obsahů.

Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku nasazení linku nebyly na prolinkovaných stránkách rozpoznatelné žádné ilegální obsahy. Na aktuální nebo budoucí podobu obsahů nebo autorství prolinkovaných/přepojených webových stránek nemá autor naprosto žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od všech obsahů všech prolinkovaných/přepojených stránek, které byly změněny po nastavení linku.

Tato ustanovení platí pro všechny nastavené linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky stejně jako pro cizí záznamy v autorem založených návštěvních knihách, diskusních fórech, seznamech linků, mailingových seznamech a ve všech dalších formách datových bank, na kterých je možné vytvářet externí písemné obsahy. Za ilegální, chybné nebo nekompletní obsahy, a především za škody, které vznikly na základě užití nebo neužití zde nabízených a prezentovaných informací, odpovídá výhradně provozovatel webových stránek, na které bylo přepojeno, a ne ten, jenž prostřednictvím linků na stávající uveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorská práva
Autor se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva použitých obrázků, grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a autorských textů, používat jím zhotovené obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a autorské texty nebo využívat nelicencované grafiky, zvukové záznamy, videosekvence a autorské texty.

Všechny v rámci internetové nabídky jmenované a třetími osobami vlastněné ochranné značky a označení zboží podléhají neomezeně ustanovení již platného ochranného práva značky a vlastnickým právům stávajících zapsaných vlastníků. Jen na základě pouhého zmínění nedochází k závěru, že registrovaná obchodní značka není chráněna právy třetí strany!

Autorská práva pro zveřejněné a samotným autorem zhotovené objekty zůstávají vždy výhradně na straně autora. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a autorských textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného autorova svolení povoleno.

4. Ochrana dat
Jestliže se v rámci internetové nabídky vyskytne možnost k vyplnění osobních nebo obchodních dat (e-mailových adres, jmen, poštovních adres), dochází k předání těchto dat ze strany uživatele na výslovně dobrovolné bázi. Využití a zaplacení všech nabízených služeb je, pokud je to technicky možné a přijatelné, umožněno také bez zadání těchto dat, respektive zadáním anonymních dat nebo pseudonymu. Použití dat v rámci tiráže nebo podobných údajů o zveřejněných kontaktních datech jako poštovních adresách, telefonních a faxových číslech, stejně jako e-mailových adresách třetími stranami pro zasílání výslovně nevyžádaných informací není povoleno. Právní kroky proti rozesílateli takzvaných nevyžádaných e-mailů (SPAMů) jsou při porušení tohoto zákazu důrazně vyhrazeny.

5. Právní působnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je považováno za součást internetové nabídky, pokud z ní bylo odkázáno právě na tuto webovou stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly vůbec, už neměly nebo ne zcela odpovídaly platným právním předpisům, zůstávají zbylé části dokumentu z hlediska svého obsahu a své platnosti tímto nedotčeny. 

6. Google reCAPTCHA
Abychom zodpovědně zajistili dostatečnou bezpečnost dat při předávání/doručování problematických formulářů, používáme v určitých případech servis reCAPTCHA firmy Google Inc. Slouží především k rozlišení, zda bylo zadání provedeno přirozeně lidským činitelem, nebo neoprávněně kvůli robotickému nebo automatizovanému zpracování. Servis obsahuje zasílání IP adresy a případně i dalších dat požadovaných společností Google Inc. pro službu reCAPTCHA. Pro tento případ platí odlišné podmínky ochrany osobních dat od společnosti Google Inc. Další informace k právní ochraně osobních dat od společnosti Google Inc. najdete na webech: www.google.de/intl/de/privacy nebo www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7. YouTube
Naše webové stránky používají pluginy youTube provozované společností Google. Provozovatelem stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.Pokud navštívíte některou z našich stránek s pluginem YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Zde je server YouTube informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, můžete své chování při prohlížení propojit přímo se svým osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube. YouTube se používá k tomu, aby naše webové stránky byly přitažlivé. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. Další informace o tom, jak nakládat s uživatelskými daty, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Máte-li otázky k ochraně dat, můžete se obrátit přímo na námi pověřenou osobu pro ochranu dat:

Zebco Europe
Data Protection Officer
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt
e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com
Tel.:  +49 4182 2943-0
Fax: +49 4182 2943-22