Jste zde:

Impresum

Informace o společnosti

Vydavatel:
Zebco Europe GmbH

Oprávněný zástupce Zebco Europe:
Paul Reeves


Místně příslušný soud:
Tostedt

IČO: 15/200/06923
DIČ: DE 815249344
HRB 115690
Managing Directors: Ian Peter Astley, Paul Reeves

Osoba odpovědná za ochranu dat:
Zebco Europe
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt
e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com

Osoba odpovědná za tiskové chyby:
Paul Reeves


Návrh, realizace a odpovědnost za obsah:
ZEBCO Europe
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt
Německo
Tel.: (04182) 2943-0
Fax: (04182) 2943-22

WEEE registration number
64285268