U bent hier:

Data protectie

Alles rondom data protectie

1. Inhoud
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, compleetheid of  de kwaliteit van de aangeleverde informatie. Aansprakelijkheidclaims met betrekking op schade ontstaan door geleverde informatie, inclusief iedere soort van informatie die incompleet of onjuist is, zullen daarom worden geweigerd. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en zonder enige verplichting. Delen van pagina’s of de complete publicatie inclusief alle aanbiedingen kunnen worden uitgebreid, veranderd, deels of in zijn geheel, of compleet worden verwijderd door de auteur, zonder dit vooraf kenbaar te maken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (hyperlinks) die buiten het verantwoordelijkheidbereik van de auteur liggen, kan deze alleen aansprakelijk worden gesteld als hij hij kennis had van illegale inhoud van deze site en hij in staat was te voorkomen dat de bezoekers van de site, deze konden bekijken. Indien schade is ontstaan door het gebruik van informatie, daar verstrekt, is het wellicht mogelijk de auteur van de respectievelijke pagina’s ansprakelijk te stellen, niet diegene die deze pagina’s  heeft gelinkt. Verder kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld voor berichten gepubliceerd door gebruikers van forums, gastenboeken e.d. aangeleverd door zijn site.
 
3. Copyright
De auteur zal niet opzettelijk enig copyrighted materiaal voor publicatie gebruiken of, wanneer mogelijk,  trachten de copyright van het respectievelijke product vast te stellen. De copyright van materiaal gemaakt door de auteur is gereserveerd. Iedere duplicatie of het gebruik van objecten zoals images, diagrammen, geluid of tekst in andere electronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Omgang met privacy
Indien u ons data van persoonlijke of zakelijke gegevens heeft verstrekt via internet (emailadressen, namen, adressen), volgt de verwerking in ons syteem op basis van vrijwilligheid. Het gebruik en betaling van alle geboden diensten is, voorzover technisch mogelijk en redelijk, ook mogelijk zonder de verstrekking van deze gegevens, bijv. anoniem of gebruik van een alias. Het gebruik van de gegevens uit het impressum of van vergelijkbare contactgegevens zoals adressen, telefoon en fax alswel emailadressen door derden voor marketing doeleinden is verboden. Verzenders van spam-emails kunnen gerechtelijk worden vervolgd.

5. Rechtmatigheid aansprakelijkheiduitsluiting
Deze aansprakelijkheiduitsluiting verwijst naar het internetdeel zoals op deze pagina beschreven. Voorzover formuleringen of delen daarvan wettelijk foutief of niet volledig zijn weergegeven , blijft de overige inhoud van het document geldig.

6. Google reCAPTCHA
Om voor voldoende dataveiligheid te zorgen bij het versturen van formulieren, maken we in sommige gevallen gebruik van de service reCAPTCHA van Google Inc. Dit is vooral bedoeld om te controleren of de input afkomstig is van een natuurlijk persoon of dat er sprake is van misbruik en deze geproduceerd wordt door een geautomatiseerd proces. Deze service omvat het sturen naar Google van het IP-adres en eventueel andere data die noodzakelijk zijn voor Google voor de reCAPTCHA service. De afwijkende databeschermingsvoorschriften van Google Inc. zijn hierop van toepassing. Voor nadere informatie over de privacyrichtlijnen van Google Inc., kijk s.v.p. op http://www.google.de/intl/de/privacy of http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7. Youtube
Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, die door Google worden beheerd. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Wanneer u vragen heeft over de data bescherming, kunt u zich direct aan onze verantwoordelijke data protectie persoon richten:

Zebco Europe
Verantwoordelijke voor data protectie
Elsterbogen 12 - 14
21255 Tostedt
e-mail: datenschutz-ze@zebco-europe.com
Tel.: (04182) 2943-0
Fax: (04182) 2943-22