Jesteś tutaj:

Historia Firmy

Zebco Europe - przedsiębiorstwo o najdłuższej historii w branży.

Początek Zebco Europe w Niemczech sięga  roku 1860, kiedy to Josef Witt i Ernst Gustav Fuhrmann pod swoimi nazwiskami  założyli w Hamburgu firmę oferującą liny, sieci i inny sprzęt dla rybaków. Wkrótce asortyment został poszerzony o sprzęt wędkarski. Korzystna lokalizacja firmy w pobliżu portu sprzyjała szybkiemu rozwojowi firmy. Ernst Gustav Fuhrmann z  powodzeniem prowadził działalność przez 40 lat, w rezultacie osiągnął wiodącą pozycję w Niemczech. Na początku XX wieku został współzałożycielem firmy Noris Fischerei Geräte, która produkowała głównie wędziska, sprzedawane przez spółkę Witt & Fuhrman w Hamburgu.

W 1918 roku jego syn Ernst Fuhrmann przejęł spółkę od ojca i prowadził ją przez 30 lat. Po jego śmierci w 1949 roku przez kilka lat prowadzeniem firmy zajęła się jego żona z pomocą byłego asystenta męża. Jednak, kiedy przeszedł on na emeryturę po raz koleiny pojawił się problem, komu powierzyć prowadzenie firmy. Pani Fuhrmann była gospodynią domową i nie posiadała praktycznej wiedzy, jak prowadzić biznes. Ostatecznie firma Noris została sprzedana amerykańskiemu Shakespeare‘owi. W 1967 roku Pani Fuhrmann sprzedała spółkę Witt & Fuhrmann, która znajdowała się w rękach rodziny od 90 lat. Pod nowym kierownictwem firma szybko rozwinęła się w prężne przedsiębiorstwo importowo – handlowe, używające nazwy Witt & Fuhrmann, Snap Angelgeräte GmbH. W roku 1974 siedziba firmy przeniesiona została do Tostedt, gdzie wybudowano magazyny i pomieszczenia biurowe zdolne pomieścić rozwijające się przedsiębiorstwo.

W roku 1986 firma ponownie zmieniła właściciela. Znaleziono silnego partnera w postaci  Zebco Corporation (USA), co pozwoliło na dalszą ekspansję. Zarząd Zebco z kolei (właścicielem którego była spółka Brunswick Corporation) szukał sposobu, aby zaistnieć na rynku europejskim, znaleźli więc odpowiedniego partnera, aby osiągnąć swoje cele. W 1994 roku zmieniono nazwę firmy na Zebco Sport (Deutschland) GmbH. Na początku 1996 roku firma przeniosła się do nowej siedziby w Tostedt, zlokalizowanej w odległości zaledwie 500 metrów od starego budynku.

Na początku 2002 roku firma została wykupiona przez menedżerów w ramach mamagement-buy-out, gdy Brunswick Corporation postanowił sprzedać Zebco USA, jak również ich europejski oddział.

Zebco Brands, z siedzibą w Tulsie, Oklahoma, USA, nabył Zebco Sport Europe w styczniu 2011 roku. Ten ruch ponownie połączył dwie firmy Zebco, które zostały sprzedane osobno dziesięć lat temu. Zebco Brands, działające w Ameryce i Azji, zostało wtedy zakupione przez WC Bradley Co, z siedzibą w Columbus, w stanie Georgia, USA. Nabycie przez WC Bradley Co firmy Zebco Europe, pozwoliło osiągnąć jednocześnie dwa główne cele. Po pierwsze pozwoliło wprowadzić w dłuższej perspektywie wspólną globalną strategię dla marek, a po drugie, umożliwiło silniejszy wzrost w Europie.

W bardzo krótkim czasie w rękach nowego właściciela zaplanowane cele rozwoju zostały przekroczone. W 2012 roku Zebco Europe otworzyło nowy oddział w Polsce i pozyskało nowych przedstawicieli w różnych krajach europejskich. Obecnie mamy dobrze przygotowany grunt do dalszego zwiększania udziału w rynku. Ponadto przedsiębiorstwo będące w rękach W.C. Bradley Co stale się rozwijało, co spowodowało konieczność dobudowania kolejnego magazynu w nowoczesnym parku logistycznym w Rade.

W 2021 roku firma Zebco Brands, w tym Zebco Europe, została przejęta przez Rather Outdoors, tworząc jedną z największych firm wędkarskich na świecie.