U bent hier:

Bedrijfsgeschiedenis

Zebco Europe - Het bedrijf met de langste historie in de branche

 

Het begin van Zebco Europe in Duitsland gaat helemaal terug naar het jaar 1860 als Josef Witt en Ernst Gustav Führmann een bedrijf onder hun naam opstarten om touw, netten en andere uitrusting t.b.v. de beroepsvisserij te verkopen. Al snel volgde uitbreiding van het sortiment richting de hengelsport. Ernst Gustav Führmann lukte het om de firma 40 jaar lang met succes aan te sturen, en in Duitsland een leidende positie in te nemen. In het begin van de 20ᵉ eeuw was hij mede oprichter van de firma ‘’Noris Fischereigeräte’’ , hoofdzakelijk gespecialiseerd in het produceren van splicane hengels, welke dan verkocht werden bij Witt en Führmann in Hamburg.

In 1918 volgde de zoon van Ernst Führmann hem op, en leidde het bedrijf gedurende  een periode van 30 jaar. Na zijn dood in 1949 nam zijn vrouw het over samen met een vroegere assistent van haar man. Toen deze echter met pensioen ging, was er wederom het probleem met de opvolging, daar zij eigenlijk huisvrouw was en de benodigde kennis eigenlijk niet in huis had om een firma te leiden. Tenslotte werd besloten de firma Noris te verkopen aan de firma Shakespeare in de VS. Dit vond plaats in 1967, nadat zich het bedrijf meer dan 90 jaar in familiehanden had bevonden. Onder de nieuwe leiding ontwikkelde de firma zich in hoog tempo tot een import- en distributiecentrum onder de naam Witt&Führmann, Snap Angelgeräte GmbH.

In 1974 verhuisde de firma naar Tostedt, waar in het voorjaar een bureau en opslag -ruimte was gebouwd. In 1986 werd de firma weer doorverkocht, ditmaal vond men in het kader van uitbreiding een sterke partner in de Zebco Corporation in de USA. Zebco (eigendom van de Brunswick Corporation) zocht al langere tijd een gelegenheid om zich in Europa te vestigen en had dus nu van hun kant de juiste partner gevonden. In 1994 werd de firma omgevormd tot Zebco Sports  (Deutschland) GmbH. Begin 1996 werd  een nieuw gebouw betrokken, amper 500 m verder dan de oude standplaats.
In het voorjaar van 2002 werd de firma door een management-buy-out door de firmaleiding overgenomen, nadat de Brunswick corporation als eigenaar  van Zebco-USA had besloten Zebco USA alswel deEuropese tak te willen verkopen. Zebco Brands, Tulsa, Oklahoma (USA) koopt  Zebco Sports Europe in januari 2011. Deze stap brengt de beide hengelsportfirma’s weer samen, nadat ze bijna 10 jaar geleden apart verkocht waren.
Zebco Brands, voornamelijk actief op de Amerikaanse en Aziatische markt,  was zelf in 2002 overgenomen door W.C. Bradley Co, Columbus, Georgia (USA). Met de verkoop werden 2 doelen nagestreefd.  Ten eerste; De gemeenschappelijke marktstrategieën  wereldwijd voor langere tijd te versterken, en ten tweede het bereiken van een constante groei in Europa.

In een zeer kort tijdbestek werden de gestelde doelen, onder de nieuwe eigenaar zelfs al overtroffen. Zebco Europe GmbH, de nieuwe firmanaam sinds de verkoop in 2011, richt een nieuwe vestiging op in Polen en neemt nieuwe vertegenwoordigers aan. Hiermee is de basis gelegd voor verdere uitbreiding van het marktaandeel.